هاست لینوکس دایرکت ادمین ایران

در این سرویس ها امکان پرداخت ماهیانه، 3 ماهه، 6 ماهه و یکساله وجود دارد

  • پلن A

  • 50 هزار تومان سالیانه

   • فضا : 1 گیگابایت
   • پهنای باند ماهیانه : 10 گیگابایت
   • افزودن دامنه : 1 عدد
   • زیر دامنه : 1 عدد
   • ایمیل : 5 عدد
   • دیتابیس : 5 عدد
  • سفارش
  • پلن B

  • 90 هزار تومان سالیانه

   • فضا : 2 گیگابایت
   • پهنای باند ماهیانه : 15 گیگابایت
   • افزودن دامنه : 2 عدد
   • زیر دامنه : 10 عدد
   • ایمیل : 10 عدد
   • دیتابیس : 10 عدد
  • سفارش
  • پلن C

  • 130 هزار تومان سالیانه

   • فضا : 3 گیگابایت
   • پهنای باند ماهیانه : 20 گیگابایت
   • افزودن دامنه : 3 عدد
   • زیر دامنه : 15 عدد
   • ایمیل : 15 عدد
   • دیتابیس : 15 عدد
  • سفارش
  • پلن D

  • 220 هزار تومان سالیانه

   • فضا : 5 گیگابایت
   • پهنای باند ماهیانه : 25 گیگابایت
   • افزودن دامنه : نامحدود
   • زیر دامنه : نامحدود
   • ایمیل : نامحدود
   • دیتابیس : نامحدود
  • سفارش
  • پلن E

  • تماس بگیرید

   • فضا : به نیاز شما
   • پهنای باند ماهیانه : به نیاز شما
   • افزودن دامنه : به نیاز شما
   • زیر دامنه : به نیاز شما
   • ایمیل : به نیاز شما
   • دیتابیس : به نیاز شما
  • ارسال درخواست