طراحی سایت مرکز آموزش علمی کاربردی زغالسنگ کرمان

طراحی سایت مرکز آموزش علمی کاربردی زغالسنگ کرمان طراحی سایت مرکز آموزش علمی کاربردی زغالسنگ کرمان

طراحی سایت مرکز آموزش علمی کاربردی زغالسنگ کرمان

جزئیات بیشتر

  • ویژگیهای پروژه

  • نام پروژه: طراحی سایت مرکز آموزش علمی کاربردی زغالسنگ کرمان
  • سیستم مدیریت محتوا: جوملا
  • تکنولوژی استفاده شده: PHP, MySQL, JAVASCRIPT, HTML, CSS, Bootstrap
  • تصویر: تصویر