طراحی سایت مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان زندانهای کرمان

طراحی سایت مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان زندانهای کرمان طراحی سایت مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان زندانهای کرمان

طراحی سایت مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان زندانهای کرمان

جزئیات بیشتر

  • ویژگیهای پروژه

  • نام پروژه: طراحی سایت مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان زندانهای کرمان
  • سیستم مدیریت محتوا: جوملا
  • تکنولوژی استفاده شده: PHP, MySQL, JAVASCRIPT, HTML, CSS, Bootstrap
  • تصویر: تصویر